Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

 

 

 

 

 

12. Gilde

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

 

 

  Skriver til Gildeposten  John Pedersen    

 

Skriver referater  Rita Ekstrand

 

 

 

Scrapbog  Alle

 

 

 

Lovudvalg  Ad hoc

 

 

 

Oplysningsudvalg  Annette Christensen

 

 

 
 John Pedersen    

 

Broderkæden  Inga Berg

 

 

  Huer/hatte/flag/tørkl.  Jette Nielsen    
  Revisorer  Anne Winther    
 Annette Schou Christensen
  Initiativudvalg John Winther    
  Herluf Christensen    
   John Pedersen    
  Spejderkontakt  Margrethe Hansen

 

 
  GIM  Anne Winther    
  Aktivitetsudvalg  Per Nielsen    
   Rita Ekstrand    
   Hanne Jørgensen    
   John Pedersen    
   Annette Christensen    
   Herluf Christensen    
  WEB master  Hanne Jørgensen    
  Salg af julemærker  Anna-Marie Pedersen