Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

 

 

 

 

 

12. Gilde

 

 

 

 

 

12. Gildet historie:

Tirsdag d. 8. marts 1977 blev der afholdt gildeting i 10. Sct. Georgs Gilde.

På dette gildeting blev der nedsat et 3 mands udvalg, der fik til opgave at arbejde med et forslag om deling af 10. Gilde.

Udvalget kom til det resultat, at 10. Gilde skulle deles, og den 13. juni 1977 blev der afholdt stiftende møde for de gildebrødre, der havde ytret ønske om, at gå med over i det nye gilde.

På samme møde valgtes også kommende gildeledelse, som blev:

Gildemester           Jørgen Orlien
Gildekansler           Vibeke Schou Fridberg
Gildeskatmester      Poul Henckel

Den 1. september samme år afholdt 10. Gilde ekstraordinært gildeting, hvor beslutningen blev stadfæstet, og man besluttede at den officielle indvielse skulle være d. 26. oktober 1977.

Indvielseshallen forgik på Hotel Hvide Hus, hvor 19 gildebrødre indtrådte i det nye 12. Gilde.

Danmarkssamfundet blev søgt om tildeling af en fane, et ”Dannebrogsflag” til 12. Gilde.

Ansøgning blev godkendt og fanen blev overdraget ved et arrangement Valdemarsdags d. 1 5. juni 1980 af Hendes Kongelige Højhed Arveprinsesse Caroline Mathilde, med pålæg om at den daværende og fremtidige ledere skulle behandle fanen, både ved opbevaring og ved brug, med omhu og den ærbødighed, som vi skylder verdens ældste flag, og danskernes samlingstegn gennem størstedelen af vores historie.